ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เนื่องจาก

ของท่านไม่ปลอดภัย (IP Address Blacklist)

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ IT หรือ ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานท่านเพื่อทำการตรวจสอบ IP Address Blacklist

ท่านสามารถตรวจสอบ IP Address ที่ไม่ปลอดภัยได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบ IP Address Blacklist โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ Check IP Address


#

คำแนะนำเบื้องต้น

  • 1. ทำการตรวจสอบ IP Address Blacklist
  • 2. ตรวจสอบสาเหตุการ Blacklist จากเว็บไซต์ตรวจสอบ IP Address Blacklist
  • 3. ตรวจหาต้นเหตุที่ทำให้เกิด IP Address Blacklist โดยสืบค้นข้อมูลจากอุปกรณ์เครือข่ายของหน่วยงานท่าน
  • 4. กำจัด หรือหยุด หรือแยก ต้นเหตุนั้นออกจากระบบเครือข่ายของท่าน
  • 5. ดำเนินการแจ้งข้อมูลให้กับเว็บไซต์ตรวจสอบ IP Address Blacklist นั้นๆ เพื่อออกจากฐานข้อมูล Blacklist

หากมีข้อซักถามสามารถติดต่อมาที่ [email protected]
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้